LIÊN HỆ

CÂY XANH・DỊCH VỤ

 • CÂY CÔNG TRÌNH(TOP)
  CÂY CÔNG TRÌNH
 • CÂY BÓNG MÁT(TOP)
  CÂY BÓNG MÁT
 • CÂY BON SAI(TOP)
  CÂY BON SAI
 • CÂY ĐÀO TẾT(TOP)
  CÂY ĐÀO TẾT
 • Thiết công sân vườn(TOP)
  Thiết công sân vườn
 • Xây dựng công viên(TOP)
  Xây dựng công viên
 • Xây dựng lối vào(TOP)
  Xây dựng lối vào
 • Bảo trì và cải tạo(TOP)
  Bảo trì và cải tạo

Chúng tôi chỉ chấp nhận email từ biểu mẫu dưới đây. Xin cứ thoải mái liên lạc với chúng tôi.

Công ty TNHH Cây Xanh Hán Thương.
(Cây Xanh Hán Thương Inc.)

Chủ tịch: TRAN VAN THUONG

Địa chỉ: 5 Đ. Trần Bình Trọng, Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An

Mã số thuế: 2900924174. 
Số tài khoản: 3601201015119.
Email: info@cayxanhvinh.vn
Gmail: vanthuong1251967@gmail.com.vn
Sđt: 0373486563

10:00-18:00(Mon-Fri)