Thiết công sân vườn

Phối hợp tổng thể sân vườn và ngoại thất.
Bằng cách làm việc cùng nhau, bạn có thể phù hợp với bầu không khí và tạo ra thiết kế hoàn hảo!

Để ý

  • giờ kinh doanh

    10:00-18:00(Mon-Fri)

DỊCH VỤ

Công ty TNHH Cây Xanh Hán Thương.
(Cây Xanh Hán Thương Inc.)

Chủ tịch: TRAN VAN THUONG

Địa chỉ: 5 Đ. Trần Bình Trọng, Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An

Mã số thuế: 2900924174. 
Số tài khoản: 3601201015119.
Email: info@cayxanhvinh.vn
Gmail: vanthuong1251967@gmail.com.vn
Sđt: 0373486563

10:00-18:00(Mon-Fri)