Xây dựng công viên

Từ thiết kế, xây dựng công viên đến trồng cây.
Chúng tôi tham gia vào việc duy trì không gian xanh công viên, nắm vững các kỹ thuật khác nhau, đề xuất và xây dựng không gian xanh tốt hơn.

Để ý

  • giờ kinh doanh

    10:00-18:00(Mon-Fri)

DỊCH VỤ

Công ty TNHH Cây Xanh Hán Thương.
(Cây Xanh Hán Thương Inc.)

Chủ tịch: TRAN VAN THUONG

Địa chỉ: 5 Đ. Trần Bình Trọng, Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An

Mã số thuế: 2900924174. 
Số tài khoản: 3601201015119.
Email: info@cayxanhvinh.vn
Gmail: vanthuong1251967@gmail.com.vn
Sđt: 0373486563

10:00-18:00(Mon-Fri)