Bảo trì và cải tạo

Chúng tôi xử lý một loạt các dịch vụ, bao gồm cả tu sửa, sửa chữa và bảo trì.
Chúng tôi sẽ đưa ra những đề xuất đáp ứng nhu cầu của bạn và sẽ không đưa ra những đề xuất không phù hợp với ngân sách của bạn.

Để ý

  • giờ kinh doanh

    10:00-18:00(Mon-Fri)

DỊCH VỤ

Công ty TNHH Cây Xanh Hán Thương.
(Cây Xanh Hán Thương Inc.)

Chủ tịch: TRAN VAN THUONG

Địa chỉ: 5 Đ. Trần Bình Trọng, Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An

Mã số thuế: 2900924174. 
Số tài khoản: 3601201015119.
Email: info@cayxanhvinh.vn
Gmail: vanthuong1251967@gmail.com.vn
Sđt: 0373486563

10:00-18:00(Mon-Fri)